Allas insats är viktig

Eftersom vi är ett kooperativ har vi begränsat med möjligheter att hyra in hjälp utifrån. Det innebär att vi som föräldrar själva måste ställa upp med städning, reparationer och inköp av nya saker.

Kvällsstädning

Blixten städas måndag, onsdag och fredag av föräldrarna. Den som är ansvarig för det inre underhållet ser till att det finns ett städschema. Schemat brukar normalt sträcka sig över en tvåmånadsperiod. Som förälder innebär det att man städar den avdelning man har barn på. Varje medlemsfamilj städar med ungefär en månads mellanrum. Skulle det inte passa med just din städdag går det naturligtvis bra att byta med någon annan, meddela dock ansvarig om detta. Tisdagar och torsdagar har vi inhyrd lokalvårdare.

Underhåll

I styrelsen finns en ansvarig för yttre underhåll som har till uppgift att planera långsiktigt underhåll. Det kan vara allt från att rusta upp, till ombyggnader eller installationer. Ansvarig ser till att det köps in erforderlig utrustning/materiell för dessa underhållsbehov. Sedan läggs underhållsarbeten ut på oss föräldrar.

Fixardagar

Det är två obligatoriska fixardagar per termin, en inne och en ute. På inomhusdagarna har vi storstädning av båda husen. Vår och höst har vi utefixardagar då vi städar, planterar och reparerar så att det blir fint på gården. Om man inte kan närvara vid en fixardag får man annan uppgift tilldelad av ansvarig att lösa snarast möjligt.

Styrelsearbete

Som medlem i kooperativet åtar man sig också att engagera sig i styrelsen under två år av den tid ditt barn är hos oss. Som styrelsemedlem har du ännu större möjlighet att påverka verksamheten i förskolan.