Föräldraaktiv inskolning

Föräldraaktiv inskolning innebär att du som förälder introducerar barnet i förskolemiljön under tre till fyra dagar. Första inskolningsdagen har du det goda samtalet tillsammans med ansvarig pedagog för att lägga grunden för ett fortsatt gott samarbete. Vi lämnar då information till familjen om förskolans rutiner, arbetssätt och tar emot information om barnet, exempel allergier, napp, gosedjur, mat och sov rutiner etc.

Under de tre till fyra dagar inskolningen sker är en av föräldrarna med sitt barn på heltid klockan 10.00–14.00. Under den tiden finns du som förälder med ditt barn i alla situationer som uppstår, och inga avsked sker under inskolningens första dagar. Metoden innebär då att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

Därefter lämnas barnet hos personalen på förskolan resten av veckan. Ni som föräldrar gör tillsammans med ansvarig pedagog upp om vilka tider barnet ska vara på förskolan. Vid lämningen sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn för att underlätta lämningen för er båda. Tycker du att det är jobbigt som förälder får du gärna ringa en stund efter lämningen för att se hur det går.

Det bästa med metoden är att du som förälder på ett helt annat sätt får möjlighet att lära känna både personal och de andra barnen. Du får dessutom insyn i förskolans rutiner och arbetssätt och en god förståelse för pedagogernas arbete.

Det goda samtalet

Samtalet genomförs under den första dagen av inskolningen. Ett annat alternativ är att förälder och pedagog träffas vid ett tidigare besök. Den ansvarige pedagogen kommer då att lämna information till er om förskolan och tar emot information om barnet. Exempel allergier, napp gosedjur, mat och sovrutiner.

Uppföljningssamtal

Efter åtta till tio veckor kommer ansvarig pedagog ha uppföljningssamtal. Då pratar vi om hur ni upplevde inskolningen och tiden därefter och vi berättar hur det går för ditt barn.