Vi på föräldrakooperativet Blixten arbetar för att minska onödig stress hos barnen. Vår arbetsätt är att erbjuda barnen lugn och ro samt stimulifattiga perioder som balanserar de intryckstäta. Genom att låta barnen få leka färdigt, och att erbjuda dem stunder av vila som är anpassade till barnens olika behov (sömn, sagostunder, massage med mera) så anser vi att barnen får en harmonisk men lärorik dag på förskolan.

Utevistelsen är en naturlig del av vår vardag och vi är speciellt stolta över vår underbara gård. Här finns stora gräsytor, fruktträd, bärbuskar, grillplats, sandlådor och lekstuga. Utemiljön erbjuder våra barn stor variation och bra förutsättningar för utveckling genom leken. Vi finner att utevistelsen ger en avstressad och lugn effekt på barnen.

Vi bedriver förskoleverksamhet i hemmiljö, där ditt barn trivs och känner trygghet i en lärorik och utvecklande miljö. Genom att ständigt lyssna in barnet, gruppen, kollegor samt också föräldrar, skapar vi en trivsam arbetsmiljö där också alla känner sig trygga. Lärmiljön är anpassad efter barnen intressen och behov.

För att få en lugnare arbetsmiljö arbetar vi ofta i smågrupper, där är vi lyhörda på barnens nyfikenhet och vi försöker i största mån göra barnen delaktiga och ha inflytande i vardagen.

Blixtens förhållningssätt är att se alla barn som kompetenta och har en vilja att lära och utvecklas.
Vårt uppdrag som pedagoger är att tillgodose detta.