Vad är Blixten?

Blixten är ett föräldrakooperativ som startade 1992 i det gamla soldathemmet utanför Ledningsregementet som då hette S1. Vi har öppet för alla barn.

Vad är ett föräldrakooperativ?

Ett föräldrakooperativ skiljer sig från andra förskolor genom att föräldrarna är mer delaktiga i verksamheten och kan lättare påverka saker. Alla föräldrar med barn på förskolan är medlemmmar i föreningen. I och med att föräldrarna åtar sig att arbeta för förskolan så kan vi hålla en lägre avgift.

Vad innebär det för mig som förälder?

Du kan tillsammans med pedagogerna vara med och påverka och driva förskolan framåt. Vi hjälps alla åt med städning och enklare reparationer. Här kan du läsa mer om vad som förväntas av medlemmarna.

Vilka barn går på Blixten?

Vi välkomnar alla barn från 12 månader upp till det år de fyller sex.

Hur många barn går på Blixten?

Det exakta antalet varierar men för närvarande har vi plats för 34 barn. Vi är uppdelade på två åldersblandade  avdelningar, Blixten och Dunder.

Var finns ni?

Vi har våra lokaler alldeles utanför den gamla vakten på Ledningsregementet. Adressen är Regementsgatan 18, Enköping.

När har ni öppet?

Vi anpassar våra öppettider efter föräldrarnas behov. För närvarande öppnar vi 06.30 och stänger 17.00. Om det finns behov av annan tid så kan det eventuellt gå att ordna tillfälligt i samråd med styrelse och personal.

Förutom helgerna har vi stängt:
Röda dagar, nyårsafton, påskafton, julafton, midsommarafton, fyra veckor under sommaren, två planeringsdagar per termin. 

Hur fungerar inskolningen?

Här kan du läsa mer om inskolningen.

Vad kostar det att ha mitt barn hos er?

Det beror på barnets ålder och om det ska vara hos oss heltid eller max 15 timmar per vecka. Förutom månadsavgiften nedan så tillkommer en medlemsavgift på 200 kr per år.

ÅlderMer än 15 timmar/vecka15 timmar eller mindre/vecka
1-3 år 1200 kr 1000 kr 
3-5 år 1000 kr Kostnadsfritt

Avgiften för 3-5 år börjar gälla i augusti det år barnet fyller tre år. 

Om barnet börjar hos oss den 15:e i månaden eller efter betalas halva avgiften för första månaden. Om barnet börjar hos oss innan den 15:e i månaden är det full månadsavgift.

Plusgirokonto: 22 88 77-7. Avgiften betalas i förskott för kommande månad. På betalningen anges barnets namn, månad, heltid/15h.

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö hos er?

Du ställer ditt barn i kö hos Enköping kommuns gemensamma kö och anger Föräldrakooperativet Blixten.

Vad händer när mitt barn får plats hos er?

Du skriver tillsammans med rektorn på ett kontrakt gällande barnets plats. Sedan betalar du in 200 kr i medlemsavgift till oss. Medlemsavgiften är årlig och betalas sedan i januari.

Därefter påbörjar vi inskolning enligt överenskommelse med vår rektor. På Blixten tillämpar vi föräldraaktiv inskolning. Inskolningen pågår tre till fyra dagar.

Hur gör ni med maten?

Vi äter tre mål om dagen. Frukost vid åtta, lunch vid elva och mellanmål vid halv tre. Frukost och mellanmål tillagas av personalen medan lunchen levereras från Bergvretenskolan

Vad har ni för regler vid sjukdom?

Barn som är sjuka ska stanna hemma. Sjuk anses ett barn som: är magsjuk, har feber eller barnsjukdomsliknande symtom, är förkyld med rinnande näsa som måste åtgärdas hela tiden, är orkeslöst och inte orkar med det dagliga tempot. När det gäller magsjuka och liknande är barnet välkommet tillbaka tidigast 48 timmar efter sista kräkningen.

Häftet När barnet är sjukt är till stor hjälp. Personalen avgör om ett barn är för sjukt för att vara kvar på förskolan.

Vad är TYRA?

TYRA är en app till mobiltelefonen som vi använder för pedagogisk dokumentation. Du får mer information och inloggningsuppgifter i samband med inskolningen. Här kan du ladda ner appen.

Fler frågor?

Kontakta gärna vår rektor om ni vill veta mer eller komma på besök.